Projects under Control

De afgelopen 100 jaar zijn er vele ontwikkelingen op het gebied van projectbeheersing geweest.

Het begon iets meer dan 100 jaar geleden met de ontwikkeling van de Gantt-chard door Henry Laurence Gantt. Daarna volgde er nog vele andere ontwikkelingen, waaronder de Critical Path Methode; PERT; de Waterfall project methode; PRINCE2; Agile; Event-Chain methode; probablistisch plannen; Schedule Risk Analysis; Lean toegepast op projecten; Scrum; en meer….

Al deze ontwikkelingen hebben één en hetzelfde doel:

Een project op tijd en binnen budget opleveren

Toch wordt nog altijd het grootste gedeelte van alle projecten te laat en over budget opgeleverd!

En wist je dat dit geldt voor:

  • alle branches
  • in alle landen
  • al decennia lang

Hoe komt dit?
Hoe kun je dit voorkomen?

De cursus-module “Controlled Fast Track (CFT) Project Execution”  legt uit waarom we projecten meestal niet op tijd hebben kunnen opleveren en hoe we dit met een aangepaste werkmethode voortaan wel kunnen. Een methode die toepasbaar is voor alle projecten, in alle branches, in alle landen. Een methode die de angel uit het probleem haalt en ervoor zal zorgen dat je voortaan ruim binnen planning zal opleveren, maar waarvoor je niet de wereld op zijn kop hoeft te zetten bij het implementeren.

level3 hoopt daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een groter doel: namelijk dat alle projecten in alle branches in alle landen nooit meer te laat worden opgeleverd!

Te groot gedacht?

Alleen allicht wel, maar samen kunnen we bewijzen dat projecten voortaan wel op tijd opgeleverd kunnen worden.